• Návody
  • Film
  • Fotoaparáty a tlačiarne
  • Nákup

Časté otázky

Prečo mi fotografie vychádzajú príliš tmavé / príliš svetlé? – mini 8 | mini 9

Je to zvyčajne spôsobené nesprávnym nastavením voliča na prednej strane fotoaparátu. Pred fotografovaním sa vždy pozri na prednú časť objektívu, aby si skontroloval, či sa bodka na objektíve vyrovnáva so svetlom, ktoré svieti (oranžovo). Ak je nastavenie nesprávne, fotografie môžu byť príliš svetlé alebo príliš tmavé.

Počítadlo zobrazuje nesprávny počet expozícií

Počítadlo expozície filmu sa vynuluje, ak sa počas načítania filmu otvorí zadná strana fotoaparátu. Napríklad, ak niekto otvorí zadný kryt po vykonaní 6 snímok, na počítadle sa potom zobrazí celých 10 zostávajúcich, zatiaľ čo v skutočnosti ich je len 4. Toto sa zvyčajne stane, keď o instax prejaví záujem niekto z tvojich známych a otvorí zadný kryt omylom, najlepšie im dať rovno vedieť, ak prejavia záujem aby ti neosvetlili film.

Prečo sa môj film nevyvolal správne?

Po nasnímaní obrázka jeho vývoj trvá asi 90 sekúnd. Počas tejto doby je dôležité, aby sa film neprehýbal, nestláčal ani netriasol. Tieto typy akcií môžu ovplyvniť distribúciu filmových chemikálií, zatiaľ čo sa film vyvíja a vytvára artefakty snímok. Niektorí používatelia to samozrejme robia kreatívne!