Odtlačok

Address:
FUJIFILM Slovakia s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava

Tel:
+421-(2)-33 595 107

E-Mail:
[email protected]

Výkonný riaditeľ: Pawel Augustyn
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: oddiel Sro, vložka č.: 154764 / B

IČ DPH: SK2121557845

Registračné číslo
OEEZ - 0001388

Informácie o riešení sporov online

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS). Platformu nájdete na adrese

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.