• Návody
  • Film
  • Fotoaparáty a tlačiarne
  • Nákup

Prečo mi fotografie vychádzajú príliš tmavé / príliš svetlé? – mini 8 | mini 9

Je to zvyčajne spôsobené nesprávnym nastavením voliča na prednej strane fotoaparátu. Pred fotografovaním sa vždy pozri na prednú časť objektívu, aby si skontroloval, či sa bodka na objektíve vyrovnáva so svetlom, ktoré svieti (oranžovo). Ak je nastavenie nesprávne, fotografie môžu byť príliš svetlé alebo príliš tmavé.