• Návody
  • Film
  • Fotoaparáty a tlačiarne
  • Nákup

Počítadlo zobrazuje nesprávny počet expozícií

Počítadlo expozície filmu sa vynuluje, ak sa počas načítania filmu otvorí zadná strana fotoaparátu. Napríklad, ak niekto otvorí zadný kryt po vykonaní 6 snímok, na počítadle sa potom zobrazí celých 10 zostávajúcich, zatiaľ čo v skutočnosti ich je len 4. Toto sa zvyčajne stane, keď o instax prejaví záujem niekto z tvojich známych a otvorí zadný kryt omylom, najlepšie im dať rovno vedieť, ak prejavia záujem aby ti neosvetlili film.