• Návody
  • Film
  • Fotoaparáty a tlačiarne
  • Nákup

Môj film vychádza prázdny / biely, aký je dôvod?

To je zvyčajne spôsobené, keď sa po vložení filmu do fotoaparátu alebo tlačiarne otvoria dvierka filmu na fotoaparáte alebo tlačiarni. Instantný film je citlivý na svetlo, a preto by mal byť vystavený svetlu iba pri nasnímaní fotografie, nie skôr. Ak sa to stalo, možno zistíš, že ak budeš s týmto balením filmu fotografovať aj naďalej, prvých pár snímok bude prázdnych, ale zostávajúce filmy by mali vyjsť ako obvykle. Bude to tak, že film ďalej v kazete nebol úplne vystavený svetlu. Je zrejmé, že to bude závisieť od toho, aké dlhé a intenzívne bolo svetlo, keď bol film osvetlený.