• Návody
  • Film
  • Fotoaparáty a tlačiarne
  • Nákup

Koľko snímok dokáže môj fotoaparát / tlačiareň urobiť, kým budem musieť vymeniť / nabiť batérie?

Závisí to od použitého fotoaparátu alebo tlačiarne, ale všetky výrobky dokážu pred výmenou batérií nasnímať / vytlačiť približne 100 fotografií. Niektoré dokážu z jednej sady batérií urobitť aj oveľa viac, napr. instax SQUARE SQ6 dokáže na jednu súpravu batérií CR2 nasnímať okolo 300 fotografií.