• Návody
  • Film
  • Fotoaparáty a tlačiarne
  • Nákup

Aký je najlepší spôsob uloženia môjho filmu instax?

Odporúčame výtlačky uchovávať mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkých podmienok. Uchovaj si výtlačky v albume na vetranom, chladnom a suchom mieste, aby sa dosiahla maximálnu životnosť.